MashUP // DO OR DO NOT ... THERE IS NO TRY!

Projekti

Na željo naročnika smo implementirali povezavo med tremi informacijskimi sistemi.

Middle-ware

Načrtovanje in razvoj spletnega CMS portala za Montessori vrtec.

Izobraževanje, CMS

Načrtovanje, razvoj in vzdrževanje CMS portala za podjetje MojstriPlus.

Izobraževanje, Svetovanje, CMS

Informacijski sistem za podporo poročanju o porabi in napovedi porabe plina na trgu RS.

Web applikacija

Na željo naročnika smo implementirali sistem varnega uvoza preko MS Excel dokumenta.

Middle-ware, Svetovanje

IBIS - podpora izvajanja bilančnega obračuna električne energije v RS

Web applikacija, Svetovanje

Projekt IBIS smo prilagodili za uvedbo in uporabo centralnega vodenja šifrantov v organizaciji

Web applikacija, Middle-ware

Naročniku smo omogočili integracijo centralnega dokumentnega sistema v aplikacijo IBIS.

Web applikacija, Middle-ware

Vmesnik za rokovanje z elektronskimi dokumenti po EU standardu ENTSO-E standardu. 

Middle-ware

Strankam svetujemo pri uvedbi spletnih trgovin in integraciji le teh.

Spletna trgovina

Izdelujemo spletne strani prilagojene za prenosne naprave (mobile, smartpones, tablet) .

Mobile