MashUP // DO OR DO NOT ... THERE IS NO TRY!

Borzen d.o.o. - MDM

Master Data Management Middleware

Projekt IBIS smo prilagodili za uvedbo in uporabo centralnega vodenja šifrantov v organizaciji Borzen d.o.o.. Omogočili smo sinhronizacijo s sistemom MDM, ki ga je vpeljalo drugo podjetje in s tem naročniku omogočili urejanje ključnih šifrantov na enem mestu. S tem se je močno zmanjšala možnost napak in odpravilo podvojeno delo. Uspešno smo sodelovali s podjetjem CRMT d.o.o. in v roku opravili vsa dela.

Sorodni projekti